กทพ. เข้าร่วมงาน State Enterprise Networking : Knowledge Sharing

  🌟 กทพ. เข้าร่วมงาน “State Enterprise Networking : Knowledge Sharing” ⭐️

🗓️ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางญาดารัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานฯ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน เข้าร่วมงาน “State Enterprise Networking : Knowledge Sharing” การดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ตามระบบการประเมินผล SE-AM ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี 🏢

🎯 ในการนี้ มีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และรัฐวิสาหกิจชั้นนำเข้าร่วมงาน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ⭐️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.