ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ.

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนกุมภาพันธ์ 2566359.8 KiB16
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนตุลาคม 2565422.0 KiB6
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนธันวาคม 2565413.2 KiB6
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนพฤศจิกายน 2565420.3 KiB6
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนมกราคม 2566370.2 KiB6
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของ กทพ. เดือนมีนาคม 2566358.4 KiB6