สรุปจำนวนรถและบริษัทผู้มายื่นขอรับสติ๊กเกอร์รถบรรทุกวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564