🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “SUITS Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจ” 💚

🛣 🌟 ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์ 🎙 ในรายการ “SUITS Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจ”  💚

🏷️ “การที่องค์กรจะอยู่อย่างยั่งยืน ต้องมีการขยายโครงข่ายเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและให้ภาครัฐ เรายังคืนพื้นที่ใต้ทางด่วนสู่สังคมเป็นกรีนโซไซตี้ สละรายได้ปีละ 1,500 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มาปรับเป็นพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรี 💙” 📺 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🇹🇭 ให้สัมภาษณ์ 🎙 ในรายการ “SUITS Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจ” 💚 🌟 สามารถติดตามเรื่อง พื้นที่สีเขียวใต้ทางด่วนหรือกรีนโซไซตี้ และเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ทางช่อง NationTV 223 📺

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.