🛣 กทพ. ร่วมแถลงข่าวผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานปี 2565 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2566 และปี 2567 🗓

🛣 กทพ. ร่วมแถลงข่าวผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานปี 2565 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2566 และปี 2567 ” 🗓

🏷️ วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานปี 2565 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2566 และปี 2567” ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม 🏬

🎯 ในการนี้ 🤵🏻 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ได้เข้าร่วมแถลงผลงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในด้านกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางถนนด้วย 🏷

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.