🛣️ ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ⛳️ 🌉

🚩 ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ⛳️ 🛣️ 🌉

🗓️ วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย กับนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 💥

🎯 หลังจากเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ นายสุรเชษฐ์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนสื่อมวลชนของจังหวัดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

📍 ทั้งนี้ ทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ ให้เดินหน้าอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัด รวมถึงการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.