31/07/2022
📢 กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ 🛣 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 🚗 🚛 🚐
 📢 กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ 🛣 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 🚗 🚛 🚐 🔺กำหนดความเร็ว “ทา […]