03/11/2016
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]