12/06/2017
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๐
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๐ วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ […]