08/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐
วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม กทพ. […]
20/06/2016
กทพ. จัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรร […]