06/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการ กทพ. 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการ กทพ. […]