26/09/2022
📢 🔴 [ข่าวบิดเบือน] กทพ. เก็บค่ารักษาบัตร Easy Pass กรณีไม่ใช้เกิน 1 ปี เดือนละ 25 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ 🔴
 [ข่าวบิดเบือน] กทพ. เก็บค่ารักษาบัตร Easy Pass กรณีไม่ใช้เกิน 1 ปี เดือนละ 25 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ […]