14/05/2024
📢 กทพ. แจ้งผู้หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ 💵 💰 ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย 📋 🚙
📢  กทพ. แจ้งผู้หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย 🚗 🚙 ​​ 📣 การทางพิเศษแห่งปร […]