08/02/2024
🛣 กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีด่านฯ ลุมพินีแห่งใหม่ เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🏗️
กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีด่านฯ ลุมพินีแห่งใหม่ เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร  🏗️ ตามที่สื่อสังคมออนไ […]