18/08/2023
🗣 กรมการขนส่งทางราง สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ✨
กรมการขนส่งทางราง  🗣 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั […]
09/06/2023
🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี  🎉 🗓️  วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา […]
03/08/2022
🏢 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Change Agent สำหรับอนาคต” 🌟
  🏢 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Change Agent สำหรับอนาคต” 🌟 🗓 เมื่อ […]
23/06/2022
🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565🔴
🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรก […]
22/06/2022
🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565
🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565        📌 […]
17/06/2022
⭐️ กทพ. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ ประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย🏃‍♀️🏋️‍♀️🏃💪✨
  ⭐️ กทพ. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ ประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย🏃‍♀️🏋️‍♀️🏃💪✨ […]
13/06/2022
⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤต” ✨
  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ […]
09/06/2022
กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี
  ⭐️ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี ✨ ✨ 🎊 วันนี้ (9 มิถ […]