13/09/2023
🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🏆
🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023) ณ กรุงกัวล […]