12/10/2022
🏙 กสทช. 📢 ประกาศรับสมัครบุคคล 🤵🏻 ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 📺 📻📱
🏙 กสทช. 📢 ประกาศรับสมัครบุคคล 🤵🏻 ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และก […]