15/01/2017
กทพ. ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก วิวรร […]