01/08/2020
กทพ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติ”
กระทรวงคมนาคม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 1 สิงหาคม […]