24/02/2021
การจ้างพิมพ์ใบรับผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 24 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 มีนาคม 2564