8 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น