16/11/2023
🤵🏻 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 📈
🛣 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 📈 🗓️ ระหว่างวันที่ 13 & […]