11/11/2022
🤵🏻 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินงาน (Site Visit) จาก IRDP ประจำปีงบประมาณ 2565 📈
🛣 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินงาน (Site Visit) จาก IRDP ประจำปีงบประมาณ 2565 📈 ​ 🗓 เมื่อวั […]