22/08/2022
👨🏻👩ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) 🚙🚗
👨🏻 👩 ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยใช้กล้องอ่าน […]