13/12/2022
💫 🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา 🏭การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 🏬 ครบรอบ 50 ปี 🌟
✨ 🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี 💫 🏷️ ว […]