06/12/2022
📚 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 🏭
🛣 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 🏭 ​🗓️ เมื่อ […]