31/01/2023
🛣 กทพ. จัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของเอกชน (Pre-bid Meeting) 🗾 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🏖 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับซองข้อเสนอ 7 เมษายน 2566 🗓
🛣 กทพ. จัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของเอกชน (Pre-bid Meeting) 🗾 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวั […]