16/08/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 56 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 56 ปี  🎉 🗓️  วันนี้ (16 สิงหาคม […]
04/07/2023
🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) 📈📉📊
👏🏻 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการประปานครหลวง (กปน.) […]