24/01/2023
กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
📃 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  🗓️ เมื่อวันท […]