26/09/2022
⛔ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass 💳 ⛔️ ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ
 ⛔️ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เ […]