13/06/2023
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน 📃 🛣 ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🗾 🏖
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน 📃 🛣 ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษสายเกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🗾  […]