25/03/2019
ผู้บริหาร กทพ. ต้อนรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำโดย นายนนทจิตต์ […]