15/09/2023
🛣 กทพ. ส่งจดหมายเตือนการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินสำรองในบัตร Easy Pass ✅ โดยแนะนำให้ขึ้นใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง จะไม่เสียค่ารักษาบัญชี 🚗
🛣🌟 กทพ. ส่งจดหมายเตือนการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินสำรองในบัตร Easy Pass โดยแนะนำให้ขึ้นใช้ทางพิเศษ […]