26/09/2022
⛔ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass 💳 ⛔️ ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ
 ⛔️ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เ […]
25/09/2022
☑️ กทพ. ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass ในปีหน้า (ปี 2566) พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี 💳
 ✅ กทพ. ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass ในปีหน้า พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Eas […]
24/09/2022
✅ 📢 กทพ. ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass จะเริ่มเก็บในปีหน้า (ปี 2566) โดยเฉพาะบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป ❇️✴️
✴️ 📢 กทพ. ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass จะเริ่มเก็บในปีหน้า โดยเฉพาะบัตร Easy Pa […]