24/02/2024
🌟 กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต 🚗
  กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต  ระหว […]
22/08/2022
👨🏻👩ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) 🚙🚗
👨🏻 👩 ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยใช้กล้องอ่าน […]
17/08/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌱 🌳 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ✨
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌳🌱เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ […]
17/08/2022
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚙🚚 บริเวณทางลงจตุโชติ 🛣
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚙🚚 บริเวณทางลงจตุโชติ […]