30/06/2016
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณทางพิเศษเชื่อมต่อบูรพาวิถีกับสนามบินสุวรรณภูมิ ทางพิ […]