25 กรกฎาคม, 2018
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการ […]
23 สิงหาคม, 2017
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ณ บริเวณลานกีฬาถนนเลียบทางพิเศษ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาถนนเลียบทางพิเศษ ตำบลางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง […]