17/09/2022
🌳🌱 กทพ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ณ 🏞 สวน 80 พรรษามหาราชินี 100 ปี กระทรวงคมนาคม (สุขุมวิท 48/1) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 🌿🍃
🌳🌱 กทพ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ณ สวน 80 พรรษามหารา […]
17/08/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌱 🌳 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ✨
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌳🌱เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ […]