27/07/2022
⭐ กทพ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ🤴 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ 🏘 หมู่บ้านเทพานิเวศน์ จังหวัดสมุทรปราการ
⭐ กทพ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ🤴 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ 🏘 หมู่บ้านเทพานิเ […]