28/07/2019
กทพ. จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่อ “Young EXAT Football Cup”
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]