04/04/2024
🆕 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน 📉 Core Business Enablers 📈 ระหว่าง กทพ. และ กทท. 📊
👏🏻 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน 📉 Core Business Enablers 📈 ระ […]