29/01/2020
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ ส่วนบี) รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ รอบเขตทางพิเศษ
วันนี้ ( 29 มกราคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การท […]
10/01/2020
กทพ. แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วนประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรว […]
10/08/2018
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่ […]
25/07/2018
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการ […]
08/09/2017
กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ
นายปัญญาฯ เปิดเผยว่า “กิจกรรม Voice of Special เพราะคุณคือคนพิเศษบนทางพิเศษในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพ […]
25/08/2017
ทพ. จัดกิจกรรม “ปันรัก ปั้นตุ๊กตา สิงหาพาแม่เที่ยว กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จของหมู่บ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง […]
22/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ “กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม”
ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิ […]
10/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่ง […]
21/01/2017
กทพ. จัดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) […]
15/01/2017
กทพ. ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก วิวรร […]
21/09/2016
กทพ. ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาออก) ทางพิเศษศรีรัช […]
27/01/2016
กทพ. ปันความสุขสู่น้องริมทางด่วน ประจำปี ๒๕๖๐
วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระ […]