28/12/2017
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมตั้งหน่วยบริการประชาชน ๖ แห่ง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุร […]