02/05/2018
กทพ. แจ้งปิดการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จะดำเนินการก่อสร้ […]