24/02/2024
🌟 กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต 🚗
  กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต  ระหว […]