03/07/2023
📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 ทั้งรถที่ใช้เงินสด และรถที่ใช้บัตร Easy Pass 🚙
📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท ไปจนถึง […]