18 มกราคม, 2021
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass กรุณาเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผ่านบัญชีโดยตรง หลีกเลี่ยงการเติมเงินที่ด่านฯ
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass กรุณาเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารหรือผ่านบัญชีโดยตรง หลีกเลี […]