31/10/2020
กทพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563
วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งรอง […]