10/01/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรด่านฯ บางขุนเทียน ๒ ขาออก ๓ ช่องทางที่ ๒ รวมถึงถนนพระรามที่ ๒ ก่อนเข้าด่านฯ เพื่อซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท อะบัฟ เน็ต จำกัด จะดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจ […]