16/06/2017
กทพ. รับมอบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง
วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรั […]